ptziaot.jpg

תאונות ספורט

​לאור אופיו של העיסוק הספורטיבי, מסתכן כל אדם העוסק בו בפציעות קלות כקשות. ככל שדרגת העומס על הספורטאי עולה בשל עיסוק בספורט מקצועני או לחילופין, כאשר ההכנה הספורטיבית הן לאימון/משחק אינה מקצוענית גובר הסיכון לפגיעה משמעותית. הפגיעות הנפוצות בקרב ספורטאים בענפי כדור הנם פגיעות בגפים ובעמ"ש. למעשה, רוב הפגיעות מהן סובלים ספורטאים הנם פגיעות בגפים התחתונות כאשר הפגיעה בברך ובקרסול מהוות את חלק הארי מפגיעות הספורט הקשות. המבנים האנטומיים באיזור הברכיים הנפגעים בשכיחות הגבוהה ביותר הן רצועה המדיאלית או MCL, המניסקוס הפנימי או ה-MM והרצועה הצולבת הקדמית או ACL. רוב הפגיעות במניסקוס וברצועות, נובעות מתנועות פיתוליות (pivot), ו/או עומסי האטה (Deceleration Stressesׂׂׂ) חלקן הגדול של פגיעות ACL אינן מתרחשות כתוצאה מפגיעות מגע (Contact) לעתים קרובות, קרע ב-ACLנגרם מעומס יתר פתאומי הנוצר מתנועות האצה/האטה בזמן משחק. וזאת בנוסף לפגיעות בגידי ובשרירי הכתפיים, המרפקים, כפות הידיים בצרוף פגיעות בעמ"ש הצווארי והמותני. 

 

זכויות נפגעים בתאונות ספורט:

 

כאשר אדם נפגע  במהלך פעילות ספורטיבית יתכן ושגרת חייו תפגע אולם כאשר הנפגע הנו אדם העוסק בספורט למחייתו,

פרט לפגיעה הפיזית הטהורה אותה חווה הספורטאי קיימת פגיעה חריפה בפרנסתו.

על כן משרדנו מתמחה במיצוי כל זכויותיו של הספורטאי מול כל הגופים הרלוונטים.

כאשר מדובר בספורט מקצועי קיימות בפני הנפגע 4 אלטרנטיבות עיקריות למימוש זכויותיו.

1.  פוליסת ביטוח מכוח חוק הספורט.

2. פוליסת ביטוח ספורטאים אישיות. (ביטוח מנהלים, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה וכו')

3. תביעה כנגד ביטוח לאומי, תאונת עבודה (כאשר הפגיעה נגרמה במהלך פעילות ספורט מאורגנת).

4. תביעות לפי פקודת הנזיקין.

1. פוליסת ביטוח מכוח חוק הספורט

בשנת 1988 חוקק חוק הספורט במסגרתו חויב כל ארגון ו/או איגוד ספורטיבי לבטח את הספורטאים המשתתפים בפעילותו בפוליסת ביטוח מכוח חוק זה. במסגרת זו קיים כיסוי ביטוחי לכל משתתף בין אם הוא ספורטאי מקצועני ובין אם אינו מקבל שכר עבור השתתפותו. פוליסה זו הנה פוליסה בסיסית ביותר אשר מכסה טיפולים רפואיים ראשוניים ומעניקה פיצוי מינימלי עבור אובדן ימי עבודה, נכות ומוות אשר לרוב  אינו משקף את הנזק הכלכלי ממנו סובל הנפגע ובמקרה של מוות משפחתו.

2. פוליסות ביטוח ספורטאים אישיות

פוליסה זו הנה פוליסת רשות והקבוצות אינן מחויבות לבטח את הספורטאים בפוליסות אלה. פוליסות אלה יכולות להיעשות הן על ידי הקבוצה ו/או הארגון ו/או האיגוד בהתאם לסיכום עם הספורטאי והן על ידי הספורטאי עצמו. במסגרת פוליסות אלה זכאי המבוטח לכיסוי ביטוחי רחב יותר מהכיסוי לפי פוליסת חוק הספורט אולם חשוב להדגיש שגובה הפיצוי יכול להשתנות משחקן לשחקן בהתאם לפרמיה המשולמת,

גיל השחקן ומצבו הרפואי הקודם.

3. תביעות כנגד ביטוח לאומי בגין תאונות עבודה

על פי החוק כל אדם הנפגע במהלך עבודתו, בדרכו לעבודה ובדרכו ממנה זכאי לפנות למוסד לביטוח לאומי שיכיר בו כנפגע עבודה. אדם שהוכר כנפגע עבודה זכאי לקבלת דמי פגיעה עד 3 חודשים במידה והוא נעדר מעבודתו כתוצאה מהפגיעה בעבודה. אולם הפיצוי המשמעותי אותו יוכל לקבל ספורטאי שנפגע בעבודתו (לרבות באימונים) הנה נגזרת של אחוזי הנכות אותם תפסוק הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

נפגע בעבודה שנקבעה לו נכות צמיתה זכאי למענק חד פעמי במידה ונכותו הרפואית, שנקבעה ע"י הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי,  הנה בשיעור 10%-19% ובמידה שנכותו הנה מעל 20% זכאי הנפגע לגמלה חודשית עד סוף ימי חייו. במידה והנכות נמוכה מ- 10% לא זכאי 

הנפגע לכל פיצוי כספי למעט עבור דמי פגיעה ומענק נכות זמנית במידה ונקבעה. חישוב הגמלה החודשית לה זכאי הנפגע מורכבת מבסיס השכר ברוטו ממנו משתכר הנפגע (סך כל הכנסותיו ממשלח ידו) ועד לשיעור מקסימלי של 5 פעמים השכר הממוצע במשק, גילו ואחוזי הנכות הצמיתה שנקבעה לו. חשיבותה של קביעה זו הנה משמעותית ביותר לספורטאים ויכולה להוות את האלטרנטיבה המשמעותית ביותר מבחינת גובה הפיצוי מאחר וספורטאים רבים אינם מבוטחים בפוליסת ביטוח אישית כלשהי ולאור גילם הצעיר ובסיס שכרם.

 משרדנו מלווה את הנפגע החל מהגשת המסמכים הראשונים למוסד לביטוח לאומי, תוך יעוץ רפואי ואקטוארי ויצוג בכל הועדות הרפואיות ובכל השלבים המקדמיים ובשלבי הערעור במידת הצורך.

4. תביעות לפי פקודת הנזיקין

לעיתים, פגיעתו של הספורטאי ו/או נזקיו נגרמים ו/או מוחמרים בשל טיפול רפואי לקוי או רשלני בין אם טיפול זה נעשה ע"י קופות החולים מכוח חוק בריאות ממלכתי ובים אם הטיפול נעשה ע"י הצוות הרפואי של הקבוצה אליה משתייך הספורטאי. כמו כן לעתים פגיעתו של הספורטאי ונזקיו נגרמים ו/או מוחמרים כתוצאה מאי תקינות המתקנים אשר נובעת מתחזוקה לקויה, רטיבות וכיוצ"ב. נזקיו של הנפגע יכולים להגרם גם

כתוצאה מהבטחות שווא של הקבוצות ו/או הארגונים לבטח את הספורטאי בפוליסות נרחבות. במקרים אלו ואחרים זכאי הנפגע לפיצוי מכוח עוולת הרשלנות ומכוח עוולות נוספות בפקודת הנזיקין אולם במקרים אלו, בניגוד למקרים המנויים בסעיפים 1-3 לעיל על הנפגע להוכיח אחריות של צד שלישי שגרמה לנזק ורק אז תידון שאלת גובה הנזק.