nezikin.jpg

נזיקין

- דיני הנזיקין הינם חלק מהמשפט האזרחי הבא להסדיר מקרה בו אדם תובע ממזיק פיצוי בגין נזק שנגרם לו, בין לגופו ובין לרכושו. קשת המקרים הנכללים בדיני הנזיקין הינה רחבה ביותר וחולשת כמעט על כל תחומי החיים שלנו.

- ככלל, דיני הנזיקין קובעים אחריות למזיק בהתקיים שני תנאים עיקריים: האחד – קיומו של נזק מוכח (אשר בדרך כלל יש להוכיחו באמצעות חוות דעת של מומחה רפואי) והשני – קשר סיבתי בין המעשה או המחדל שבגינו אנו תובעים לבין הנזק. לאחר שעברנו את המשוכה הראשונה והוכחנו את אחריות המזיק לנזק שנגרם, עובר הדיון לזירת הפיצוי, שם בוחנים את זכאותו של הניזוק (התובע) לפיצוי בראשי נזק שונים. 

- במקרים בהם נגרם נזק גופני עקב רשלנות של מעביד, רשות מקומית, בעל מקרקעין, כמו במקרים של מדרכות משובשות, תאורת רחוב לקויה בשעות חשכה, מדרגות רחבות ללא מאחז יד, מעביד שלא סיפק לעובד אמצעי מיגון מתאימים וכו', יש לבחון אפשרות הגשת תביעת נזיקין אזרחית כנגד הגורם הרשלן לקבלת פיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו. במסגרת תביעה זו, ניתן לתבוע הפסדי שכר, הוצאות בגין תרופות ומשככי כאבים, נסיעות לטיפולים, עזרת צד ג' לצורך התפקוד היום יומי וכמובן כאב וסבל. בנוסף, במידה וקיים ביטוח פרטי לרבות פוליסת ביטוח חיים, ביטוח נכות מתאונה, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אובדן כושר עבודה וכיוצ"ב-ניתן לתבוע את הביטוח בנוסף לתביעה האזרחית. חשוב לשים לב, כי תביעות נזיקין אזרחיות מתיישנות תוך 7 שנים ממועד האירוע, בעוד שתביעות מכוח פוליסת ביטוח פרטית מתיישנות תוך 3 שנים ממועד האירוע.

תביעות עירייה

אילו סוגי מכשולים ומחדלים מצדיקים תביעת פיצויים?

כל מכשול שמונח על הדרך. לדוגמה-בור, פח זבל בולט שאינו מוצב במקומו, שבר במדרכה, משטח לא רציף אחר שגורם מעידה ו/או חבלה, תלוי בגודל המפגע. החלקה על מדרכה היא האירוע הנפוץ ביותר. גם מכשולים אחרים, כמו היעדר תאורה מספקת ברחוב, שגרמה למצב של ראות (ויזיביליות) פחות טובה של הדרך והסתיימה בתוצאה עגומה (נפילה, מעידה, החלקה, פציעה), מהווים עילה לתביעה. ישנה גם רשלנות מצד רשות עירונית, שהציבור אינה תמיד מודע לה, כמו מדרכות חלקות מדי שאנשים עלולים להחליק עליהן ולהיפגע, או שקיות זבל שדולפות מפחי אשפה על מדרכה, ומהווה מכשול בפוטנציה.

תאונות תלמידים

התלמידים הלומדים בישראל מבוטחים באמצעות פוליסת תאונות אישיות באחת מחברות הביטוח הפעולות בישראל. לכן כאשר תלמיד נפגע בתאונה, גם אם התרחשה מחוץ לשעות הלימודים ופעילות בית ספר, יש לבחון אפשרות בה מלבד תביעה נגד גורם התאונה, יכול התלמיד לתבוע גם את חברת הביטוח שמבטחת אותו באותה פוליסת תאונות אישיות.

רוב רובם של ההורים כיום אינם מודעים כלל לכך שילדיהם כתלמידים, מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות, אשר במסגרתה משולם פיצוי כספי לתלמיד שנפגע פגיעת גוף כתוצאה מתאונה. מצב זה מביא לכך שתלמידים רבים אשר נפצעו בתאונות כאלו ואחרות, אינם ממשים את זכותם לקבלת פיצויים במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות וחבל, שכן מדובר בסכומי פיצויים שיכולים להיות נכבדים ביותר.

ובכן, מדובר בכיסוי הכולל מספר סעיפים עיקריים:

ראשית, פוליסת הביטוח מכסה מקרה מוות מתאונה והסכום שצריך להיות משולם במקרה כזה הינו כ-370,000 ₪ בגין מצב של 100% נכות לצמיתות, דהיינו 37,000 ₪ עבור כל 10% כנות לצמיתות שממנה סובל התלמיד הנפגע. במקרים של נכויות קשות במיוחד, קיימת בפוליסת הביטוח אפשרות לתשלום "מענק חומרה" בגובה של 50% נוספים מגובה הפיצוי המקסימאלי שצוין לעיל,  כך שסך הכל הפיצוי יכול להגיע לסכום של למעלה מ-500,000 ₪.

שלישית, הפוליסה מקנה כיסוי בגין נכות זמנית כתוצאה מתאונה והסכום עומד על כ-85 ₪ לכל יום החל ביום השישי בו התקיים מצב שהתלמיד  הנפגע מרותק למיטתו, ובתנאי שמדובר בתקופה העולה על 21 יום רצופים לפחות. תקופת הנכות הזמנית המקסימאלית המכוסה בפוליסת הביטוח הינה שישה חודשים בחישוב מצטבר. בעניין זה, בכל יום אשר בו היה התלמיד מאושפז בבית החולים, יתווסף לסכום שצוין לעיל סכום נוסף כך שסך הכל בעבור כל יום אשפוז (מהיום השישי) ישולמו כ-128 ₪.

רביעית, פוליסת הביטוח מעניקה החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים הנחוצים לתלמיד הנפגע, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, והחזר הוצאות רפואיות אשר אינן מכוסות ע"י חוק הבריאות הממלכתי.

חמישית, קיים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתמידים גם כיסוי ביטוחי עבור הורים אשר נפגעו במסגרת השתתפות בפעילות המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד המבוטח לרבות ליווי בטיולים, הגחה באירועים, השתתפות בפעילויות חינוכיות מחוץ ובתוך שטח בית הספר וכד'. פוליסת תאונות אישיות לתלמידים  מכסה את התלמידים במשך 24 שעות ביממה וללא כל קשר לשאלה האם התאונה קרתה במסגרת שעות פעילות בית הספר. אי לכך, מובן גם שהתלמידים מבוטחים בכל מקום שבו יהיו ואין זה משנה אם הם בבית, בבית הספר, או אפילו בחו"ל. הביטוח תקף 24 שעות ביממה בכל העולם ללא יוצא מן הכלל.

אובדן כושר עבודה

ישנם סוגים שונים של פוליסת אובדן כושר עבודה, כאשר בין הפוליסות יכול להיות הבדל משמעותי מאוד בהיקף הכיסוי שהן מעניקות למבוטח. למשל, ישנן פוליסות המתייחסות לאובדן כושר עבודה מלא בלבד, בעוד שפוליסות אחרות מעניקות כיסוי גם במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי. ישנן פוליסות אשר קבלת הקצבה מותנית באובדן כושר עבודה לעסוק בכל עיסוק, לעומת פוליסת ביטוח אשר אובדן כושר העבודה מתייחס לעיסוק הספציפי של המבוטח או לעיסוק דומה לו.

לאור האמור לעיל, חשוב לעשות בדיקה מקיפה אודות פוליסות השונות ולהשוות בין ההצעות של מספר חברות ביטוח. כך יוכל המבוטח לבחור את הפוליסה המתאימה לו ביותר, בהתאם לנסיבותיו האישיות.

ניתן ואף רצוי להתייעץ עם עורך דין מומחה טרם חתימה על הפוליסת אובדן כושר עבודה, בין היתר משום שסעיפי הפוליסה מנוסחים בצורה כללית ומעורפלת ולעיתים קרובות, המבוטח חותם על הפוליסה, מבלי שהוא מבין באופן מלא את תנאיה.

קבלת תגמולים מחברת הביטוח בגין אובדן כושר עבודה, מותנית בעמידה בתנאי הפוליסה עליה חתם המבוטח, כאשר התנאי הבסיסי הוא אובדן כושר עבודה בשיעור המוסכם בפוליסה. לרוב, מדובר על שיעור של 75% ומעלה של אובדן כושר עבודה.

לציין, כי מרבית הפוליסות מתייחסות לאובדן כושר לעסוק במקצוע בו עסק המבוטח עד הפגיעה או במקצוע סביר אחר, בהתאם להשכלתו. המונח מקצוע סביר אחר, מעורר מחלוקת רבה אשר לעיתים קרובות מגיעה אל פתחו של בית המשפט, זאת משום היותו מונח כללי מאוד, הנתון לפרשנות סובייקטיבית. זוהי עוד סיבה מדוע חשוב כל כך להיוועץ עם עורך דין מקצועי טרם חתימה על פוליסת ביטוח ובוודאי בעת הגשת תביעה לקבלת תגמולים.